Zamówienia publiczne

Udzielone zamówienia

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Profesjonaliści - przetarg - rozstrzygnięcie 17-05-2022 Udostępniony przez: Rafał Wójtowicz Odsłon: 163
Ogłoszenie nr 510125724-N-2020 z dnia 13-07-2020 r. Zespół Szkół: Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 13-07-2020 Udostępniony przez: Rafał Wójtowicz Odsłon: 215